29 กันยายน 2022
การเงิน

ลูกหนี้ไม่ต้องเครียดเตรียมลงทะเบียน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ผ่อนหนักให้เป็นเบา

การเงิน

ลูกหนี้ไม่ต้องเครียดเตรียมลงทะเบียนผ่าน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ของกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ ผ่อนหนักให้เป็นเบา เริ่มต้นแบบยั่งยืน

กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ได้ร่วมกันจัดงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 จะเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ และยังไม่ได้ความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมแล้ว 56 ราย ครอบคลุมหนี้ดังนี้

– สินเชื่อบัตรเครดิต
– สินเชื่อส่วนบุคคล
– สินเชื่อเช่าซื้อรถ จำนำทะเบียนรถ
– นาโนไฟแนนซ์
– สินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์
– สินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ระยะที่ 2 กระทรวงการคลัง ธปท. ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จะเพิ่มโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ และจะจัดงานมหกรรมสัญจร ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะจัดระหว่างเดือน พ.ย. 65 ถึงเดือน ม.ค. 66